Evrim Aldatmacası

< <
19 / total: 22

Hz. Mehdi (as)'ın Talebelerinin Özellikleri

514- SEÇİLMİŞ KİŞİLERDİR

O'NUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) YANINA GELENLER KAÇINILMAZ OLARAK SEÇİLECEKLER, ayrılacaklar ve elenecekler. Büyük çoğunluğu bu elemeden geçemeyecek. (Gaybet'ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299)

515 – EĞİTİMLİ, KÜLTÜRLÜ KİMSELERDİR

Hz. Mehdi (as)'ın YARDIMCILARI ASİL VE EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)

516- ÇOK MÜBAREK İNSANLARDIR

Ata b. Said'den İbni Eşaz'ın emir olduğu günlerde Abdurrahman el-Hadrami hutbesinde şöyle diyordu: Rasulullah (sav)'den şöyle rivayet ettiğini işittim: "ÜMMETİMİN SONUNDA ÖYLE KİMSELER OLACAK Kİ ÜMMETİMİN İLKLERİNE VERİLEN SEVABIN AYNISI ONLARA DA VERİLECEKTİR. Fitne ehliyle (fikren) mücadele ederler ve münkerden nehyederler." (İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye)

517- YİĞİT KİMSELERDİR

(Hz. Mehdi (as)'ın) DOSTLARI YİĞİT, ŞECAATLİ, SALİH, İMANLI KİŞİLERDİR, ONA İTAATTE GAYRETLİDİRLER. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar... (Bihar'ul- Envar, cilt52, s.279 ve cilt 53, s.12; İkmal'ud- Din, cilt2, s. 367)

518- ARALARINDA DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE YAŞAYANLAR OLACAKTIR

UZAK YERLERDEKİ TALEBELERİ HZ. MEHDİ (AS)'A BİAT EDECEK. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)

519- ARAP DEĞİLDİRLER

HZ. MEHDİ (AS)'IN YARDIMCILARI ARAP OLMAYACAK. Diğer milletlerden olacak... (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)

520- MEHDİ (AS)'A TAM DESTEK OLURLAR

Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri, HZ. MEHDİ (AS)'I (fikri) MÜCADELELERİNDE DE DESTEKLEYECEKLER, isteklerini yerine getirecekler... (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

521- AHLAKLARI ÇOK MÜKEMMELDİR

Onun (Hz. Mehdi (as)) TALEBELERİNİN TABİATI ARİ VE KUSURSUZ OLACAKTIR. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)

522- ALLAH ONLARIN KALPLERİNİ KÖTÜ AHLAKTAN ARINDIRMIŞTIR

Onların (Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin) KALPLERİ KÖTÜLÜK, KISKANÇLIK VE HUSUMETTEN ARINMIŞ VE KUSURSUZ OLACAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)

523- ÇOK GÜÇLÜ BİR İMANA SAHİPTİRLER

İmam–ı Zaman (Hz. Mehdi (as))'ın talebelerinin HER ŞEYE KADİR ALLAH'A DAİR ZERRE KADAR ŞÜPHESİ OLMAYACAKTIR ve O'nu O'NUN TANINMASI GEREKTİĞİ GİBİ TANIYACAKLARDIR. (Bayaan Fi Akhbaar - e -Mahdi Aakher al -Zamaan ( a .s.) , Bölüm 5; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, Sayfa 65)

524- ALLAH'TAN ÇOK KORKARLAR

Onlar (Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri) İLAHİ KORKUDAN ÜRPERİRLER. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)

525- RUHEN VE BEDENEN ÇOK SAĞLAM İNSANLARDIR

İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık Hz. Mehdi (as)'ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. ONLARDAN HER BİRİSİNİN KIRK İNSAN KADAR GÜCÜ VARDIR. KALPLERİ DEMİR GİBİDİR. ..." (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 340)

526- MANEVİ YÖNLERİ ÇOK GÜÇLÜDÜR

Onların (Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin) RUHLARI LAMBALAR GİBİ AYDINLIKTIR VE KALPLERİ DE AYDINLIKTIR. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)

527- ÇOK TEVEKKÜLLÜDÜRLER

Onlar (Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri) herşeye kadir olan ALLAH'A TAMAMEN TESLİM OLACAKLAR. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 35 & s. 311, Oyoon-o-Akhbaar al-Reza (as)'dan aktarıyor.)

528- BÜTÜN HAYATLARINI ALLAH'A ADARLAR

Gecelerini KONFOR İÇERİSİNDE GEÇİRMEK YERİNE onlar (Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri) Rablerine ibadet ederek geçireceklerdir. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)

529- GECELERİNİ İBADETLE GEÇİRİRLER

... ONLAR gündüz arslan, GECE DE ABİDDİRLER*... (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

530- ÇOK SAMİMİDİRLER

Onların (Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin) TAMAMI SAMİMİ ve sadık olacaktır. (Bihar ül-Envar, Cilt 52, Sayfa 283 Kamaal al-Deen'den aktarıyor.)

531- SON DERECE CESUR VE GÖZÜPEKTİRLER

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))'ın TALEBELERİ ASLANLARDAN DAHA CESUR VE MIZRAKTAN DA DAHA KESKİN OLACAKLAR. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

Onların (Hz. Mehdi (as)'nin talebelerinin) KALPLERİ ÇELİKTEN DAHA GÜÇLÜ OLACAKTIR. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaklardır. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

532- KENDİLERİNE YAPILAN BASKILARDAN YILMAZLAR

Hz. Mehdi (as) elini yardımcılarının omzu ile göğsü arasına sürecek, BÖYLECE ONLAR HAKLARINDA ALINACAK HİÇ BİR HÜKÜMDEN ÇEKİNMEYECEKLER, HİÇ BİR KARAR ONLARA ZOR GELMEYECEK. (Bihar-ül-Envar, cilt: 52, sayfa:345, El Melahim va el Fitan, sayfa:205; Mikyaal el-Mekarim, cilt.1, s.144/235)

533- TÜM BASKILARA RAĞMEN HZ. MEHDİ (AS)'IN YANINDAKİLER KORKUYA KAPILMAZLAR

Hz. Ali'den anlatıldığına göre adamın biri kendisine Hz. Mehdi (as)'ı sordu. Hz. Ali ise "O (Hz. Mehdi (as)) ahir zamanda çıkacaktır. Kişinin "Allah" dediği için ölüme mahkum edileceği bir zamanda gelecektir" diye cevap vermiştir. Devamında "ALLAH, ONUN ETRAFINDA HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAYAN VE HİÇBİR MENFAAT İÇİN SEVİNMEYEN BİR TOPLULUK MEYDANA GETİRECEKTİR". (Sıddık Rasan Han, el-İzan, s.128)

534- DÜNYAYA YÖNELİK MADDİ VE MANEVİ HİÇBİR HIRSLARI OLMAYACAKTIR

Ey Ebu Hüreyre! Bu topluluk (HZ.MEHDİ (AS) CEMAATİ) zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. ALLAH KENDİLERİNİ DOYURDUKTAN SONRA AÇLIĞI, GİYDİRDİKTEN SONRA ÇIPLAKLIĞI, İÇİRDİKTEN SONRA SUSUZLUĞU TERCİH EDERLER; ALLAH'IN KATINDAKİNE ÜMİTLERİNİ BAĞLAYIP BUNLARI TERK EDERLER. HESABINDAN KORKU DUYARAK HELALİ DAHİ BIRAKIRLAR. DÜNYAYA SADECE BEDENLERİ İLE İLGİ GÖSTERİRLER, ONUN HERHANGİ BİR ŞEYİYLE İŞTİGAL DE ETMEZLER.

Onların Rablerine olan itaatleri karşısında, melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara! Allah'ın, onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim! ... (el-Vesaya li-İbnü'l-Arabi, Halet Ef. no.: 198/2, 486a yaprağı)

535- İNSANLARIN RIZASINI GÖZETMEZLER

Onlar ALLAH YOLUNDA HİÇBİR KINAYANIN KINAMASINDAN, DEDİKODUSUNDAN KORKMAYAN İSLAM AHALİSİDİR. Bu İslam'ın hayırlılarının ordusu Konstantiniyye'yi tesbihlerle, tekbirlerle fethederler... (Sünen-i İbni Mace, 10/259)

536- HER YÖNDEN KALİTELİ İNSANLARDIR

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))'ın talebeleri SOYLU, BİLGİLİ OLACAKLARDIR ve dünyanın yöneticileri olacaklardır. (Al-Malaahem wa al-Fetan, s. 205)

Hz. Ali (as) şöyle buyurur: "... ALLAH HZ. MEHDİ'NİN YARDIMCILARINI ... yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar." (İsbat-ul Hudat,cilt 7, s. 49)

537- DÜNYAYA DAİR BEKLENTİLERİ YOKTUR

Buyurdu ki: "Onları yeryüzünün kenarlarında ara. ONLARIN YAŞANTILARI SADEDİR, EVLERİ SIRTLARINDADIR, eğer hazır olsalar tanınmazlar... Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır." (Gaybetul Numani, s. 23)

538- BİRBİRLERİNDEN BAŞKA DOSTLARI YOKTUR

Buyurdu ki: "... Hazır olsalar tanınmazlar, eğer KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ." (Gaybetul Numani, s. 23)

539- HEPSİ ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞIRLAR

Buyurdu ki: "...AYRI ŞEHİRLERDE OLSALAR DAHİ İSTEKLERİ HEP AYNIDIR." (Gaybetul Numani, sf 23)

540- İNSANLARIN DİNE YÖNELMESİNE VESİLE OLURLAR

Hz. Ali şöyle buyurur: "... Allah, Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarını... YERYÜZÜNÜN TÜM İNSANLARINA GALİP KILAR. BÖYLECE İNSANLAR İSTER İSTEMEZ HAK DİNE GİRERLER." (İsbat-ul Hudat,cilt 7, s. 49)

541- İSLAM AHLAKINI BÜTÜN DÜNYAYA ANLATIR VE ÇOK ETKİLİ OLURLAR

İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık Hz. Mehdi (as)'ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: "ONLAR DÜNYANIN DOĞUSUNU VE BATISINI (İLİMLE) ELE GEÇİRECEKLERDİR... ÖYLE Kİ, 'LA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH' HER YERDE YANKILANACAK VE DUYULACAKTIR." (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 340)

542- SAYILARI ÇOK AZDIR

Hükeym bin Sa'd şöyle der: İmam Emirülmüminin Ali'nin şöyle buyurduğunu duydum: "Kaim (Hz. Mehdi (as))'ın ashabı gençtir ve içlerinde yaşlı yoktur; ANCAK GÖZDEKİ SÜRME VEYA AZIKTAKİ TUZ KADARDIRLAR. VE AZIKTAKİ EN AZ ŞEY, TUZDUR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)

543- SAYILARI 313 KİŞİ KADARDIR

Muhammed b. Hanefi (ra)'dan rivayet edildi ki: "...Bulutların semada toplandığı gibi, Allah O'nun etrafina bir kavim toplar. Onların kalblerini uzlaştırır. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine katılana da sevinmezler. SAYILARI BEDİR ASHABI (313) KADARDIR. Evvelkilerin onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler ve onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 57)

544- KADIN TALEBELERİ DE VARDIR

Hz. Mehdi (as)'a ARALARINDA KADINLARIN DA BULUNDUĞU 314 kişi biat edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 25)

545- ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİNİ BİRARAYA GETİRECEKTİR

Cafer al Juafi, İmam Muhammed bin Ali al Bekir'den şöyle rivayet eder: "Hz. Mehdi (as) çıktığında yanında 313 erkek ve 50 kadın olacaktır, ONLAR DAHA ÖNCE ARALARINDA HİÇ BİR SÖZLEŞME OLMADAN, FARKLI BULUTLARIN GÖKYÜZÜNDE KÜMELEŞMELERİ GİBİ BİRARAYA GELECEKLERDİR. Bu, Allah'ın "Her nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah herşeye güç yetirendir" ayetinin bir tecellisidir." (Bihar-ül Envar, cilt. 52, s. 223)

546- GENÇLERDEN OLUŞURLAR

Emir-el Müminin Ali şöyle buyurmuştur: "VÂ'DEDİLMİŞ MEHDİ'NİN YÂR VE ASHABININ TÜMÜ GENÇLERDİR. ONLAR ARASINDA YAŞLILAR ÇOK AZ BULUNUR." (Bihar-ul Envar,cilt52, s.333)

Hz. Mehdi (as)'nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük BİR GENÇ OLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

547- ÇOK SADIKTIRLAR

Onların (Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin) tamamı samimi ve SADIK OLACAKTIR. (Bihar ül-Envar, Cilt 52, Sayfa 283 Kamaal al-Deen'den aktarıyor.)

548- AHİRETİ DÜNYA HAYATINA TERCİH EDERLER

Gecelerini KONFOR İÇERİSİNDE GEÇİRMEK YERİNE ONLAR (HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ) RABLERİNE İBADET EDEREK GEÇİRECEKLERDİR. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

549- ÇOK BİLGİLİDİRLER

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))'ın talebeleri soylu, BİLGİLİ OLACAKLARDIR ve dünyanın yöneticileri olacaklardır. (Al-Malaahem wa al-Fetan, sayfa 205)

Hz. Mehdi (as)'ın YARDIMCILARI ASİL VE EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)

550- BAZI KİŞİLER KIYMETLERİNİ BİLMEZ

Onlar Allah yolunda (ilmen) mücadele ederler ve BÜYÜKLENENLER ONLARI KÜÇÜK GÖRÜR. ONLARIN KIYMETİ DÜNYADA BİLİNMEZ, fakat ahirette iyi tanınırlar. (Muntakab el Ezhar, s. 474)

551- ÇEŞİTLİ BASKILARLA KARŞILAŞIRLAR

Hz. Mehdi (as) elini yardımcılarının omzu ile göğsü arasına sürecek, BÖYLECE ONLAR HAKLARINDA ALINACAK HİÇ BİR HÜKÜMDEN ÇEKİNMEYECEKLER, HİÇ BİR KARAR ONLARA ZOR GELMEYECEK. (Bihar-ül-Envar, cilt: 52, sayfa:345, El Melahim va el Fitan, sayfa:205; Mikyaal el-Mekarim, cilt.1, sayfa:144/235)

552- MEHDİ (AS)'IN ALDIĞI KARARLARDA HİÇ ZORLUK ÇIKARMAZLAR

Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri, ... HZ. MEHDİ (AS)'A KARŞI BİR KÖLENİN EFENDİSİNE KARŞI OLDUĞUNDAN DAHA İTAATLİ VE BOYUN EĞİCİ OLACAKLAR. (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

553- ALLAH ONLARA NİŞANE VE ALAMETLERLE YARDIMCI OLUR

Hz. Ali şöyle buyurur: "...ALLAH HZ. MEHDİ'NİN YARDIMCILARINI KORUR, ONLARA NİŞANE VE ALAMETLERLE YARDIMCI OLUR ve onları yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar." (İsbat-ul Hudat,cilt 7, s. 49)

554- AHİR ZAMANDAKİ TEKNOLOJİDEN FAYDALANIRLAR

DÜNYADAKİ HİÇBİRŞEY HZ. MEHDİ (AS)'NİN TALEBELERİNE GİZLİ KALMAYACAK. (Mikyaal al Makaarem, cilt:1, Sayfa: 235-236)

555- DÜNYANIN HER YERİYLE İNTERNET VASITASIYLA İLETİŞİM KURARLAR

...Onlar (Hz. Mehdi (as)'nin talebeleri) BÜTÜN DÜNYAYI DAKİKALAR İÇERİSİNDE KAT ETME gücüne sahiptirler. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor.)

556- BULUNDUKLARI YERDE KÖPRÜ OLACAKTIR

... (Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri) SU ÜZERİNDE YÜRÜR.... (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor.)

Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste yer alan "su üzerinde yürürler" ifadesi, Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin Boğaz Köprüsü'nden geçeceklerine işaret etmektedir.

557- UÇAKLA SEYAHAT EDERLER

ONUN DOSTLARI BULUTLARA BİNİP İSTEDİKLERİ YERE GİDEBİLECEKLERDİR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:1 Sayfa 296 ve Keşf-ul Ğumme Cilt:2, Sayfa 470 ve Muntehab-ul Eser s.554)

... (Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri) ... BULUTLAR ÜZERİNDE DOLAŞIRLAR... (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor.)

Hadislerde yer alan bulutlar üzerinde dolaşmak tarifi, Hz. Mehdi (as) devrinde havayolu ulaşımının olacağına ve Mehdi (as)'ın talebelerinin uçakla seyahat edeceklerine işaret etmektedir.

558- HAYVAN VE BİTKİ FOSİLLERİNİ CANLILARIYLA KIYASLAYARAK İNSANLARA GÖSTERİRLER

Allah'ın izniyle onlar (Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri) ÖLÜLERİ CANLANDIRIRLAR... (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 148, Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor.)

Hadisten anlaşıldığı üzere, Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri ölü hayvan ve bitki fosillerini canlılarıyla kıyaslayarak insanlara gösterecekler, bu şekilde Allah'ın izniyle Darwinizmi ve materyalizmi etkisiz hale getireceklerdir

559- ALLAH ONLARI İMAN ETMEYENLERDEN AYIRIR

Allah ONUN (MEHDİ (AS)'IN) DOSTLARINI VE SEÇİLMİŞ OLANLARI DİĞERLERİNDEN AYIRACAK Kİ dünya münafıklardan ve yoldan çıkanlardan temizlensin. (Bihar-ül Envar, cilt:52, sayfa: 250)

560- ONLAR KALU BELA'DA ALLAH'IN AHİT ALDIĞI MÜMİNLERDİR

Ali bin Ebu Hamza der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: "Kâim aleyhisselam (Hz. Mehdi (as)) kıyam ettiğinde halkın çoğu onu inkar edecektir. Çünkü o reşit bir genç olarak zuhur edecektir. ONU (HZ. MEHDİ (AS)'I), SADECE ZERR ALEMİNDE ALLAH'IN AHİT ALDIĞI MÜMİNLER KABULLENECEKTİR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 247)

561- ARAP OLMAYACAKLAR AMA, İÇLERİNDE ARAPÇA BİLENLER OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'nin yardımcıları ... Diğer milletlerden olacak. FAKAT ARAPÇA KONUŞACAKLAR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)

562- TALEBELERİ İÇİNDE ÇOK YAKIN YARDIMCILARI OLACAKTIR

Memleket işlerinin ağırlıklarını onunla paylaşacaklar. DOKUZ KİŞİDEN İBARET OLACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, S.187)

563- TALEBELERİ DE HZ. MEHDİ (AS) GİBİ ASLA KAN DÖKMEZLER

Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükün ve makam arasında bîat ederler. UYUYANI UYANDIRMAZ, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Heytemî, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

564- ALLAH HZ. MEHDİ (AS) VE YARDIMCILARINI BAŞARILI KILACAKTIR

Allah MEHDİ'NİN ORDUSUNU VE YARDIMCILARINI BAŞARILI KILACAKTIR… (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

565- HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ DE, HZ. MEHDİ (AS) GİBİ BASKI GÖRÜR

Hz. Mehdi (as), Hz. Musa (as)'ın fiziki gücünü, Hz. İsa (as)'ın ihtişamını, Hz. Eyüb (as)'ın sabrını gösterecek. GELECEĞİ ZAMANDA ONUN SEÇİLENLERİ (TALEBELERİ) AŞAĞILANACAK, KÜÇÜK DÜŞÜRÜLECEKLER. KORKU ONLARI KUŞATACAK. İşte bunlar benim dostlarımdır! (Beheyullah: Kitab-ı İkan, s. 245)

Onlar Allah yolunda mücahidlerdir ve BÜYÜKLENENLER ONLARI KÜÇÜK GÖRÜR. Onların kıymeti dünyada bilinmez fakat ahirette iyi tanınırlar. (Muntakab el Ezhar, s. 474)

566- HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİ TEBLİĞ FAALİYETLERİNİ YALNIZCA GÜNDÜZ DEĞİL; İNTERNET, TELEVİZYON VE RADYO GİBİ ARAÇLARLA GECE DE SÜRDÜRECEKLERDİR

... Bir ulus, bir nalbantın bir okun ucunu bilemesi gibi bilenecektir - GÖZLERİ VAHİYLE AYDINLANMIŞ, KULAKLARI TEFSİRLE DOYMUŞ ve BİLGELİK KADEHLERİ GECE GÜNDÜZ ONLARA SUNULMUŞ OLACAKTIR. (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, GECE DE ABİDDİRLER. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

ARALARINDAN AYRILANLAR DA OLUR

567- HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ ARALARINDAN AYRILANLARA ALDIRMAZLAR

Hz. Muaviye (r.a)'den rivayet edilmiştir: "Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. ONLAR KENDİLERİNİ TERK EDENLERE ALDIRMAZLAR ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar." (Ramuz el-Ehadis, 476 (İbni Mace))

568- AYRILANLARDAN SONRA GERİDE KALAN TOPLULUK HER YÖNDEN ÇOK SEÇKİNDİR

Esbağ bin Nebate der ki: Emirülmüminin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "...Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim: Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar, uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar ve temizler sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. SONUNDA KURTLARIN HİÇ ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK AZ SAĞLAM BUĞDAY KALIR. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır." (Aynı hadisi Ahmet bin Muhammed bin Said de nakleder.) (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 246)

569- AYRILANLAR ONLARA HİÇBİR ZARAR VEREMEZ

Hz. Cabir (ra)'dan rivayet edilmiştir: "BU İŞ ONDAN AYRILANLARA RAĞMEN MUZAFFER OLARAK DEVAM EDECEKTİR. MUHALİFLERİN VE AYRILANLARIN ONA ZARARI OLMAZ." (Ramuz el-hadis, 487)

570- AYRILANLAR DECCALİN PEŞİNDEN GİDERLER

… MEDİNE ŞEHRİ SAKİNLERİYLE BERABER ÜÇ DEFA SALLANACAK, BUNUN ÜZERİNE (MEDİNE'DE BULUNAN) MÜNAFIK ERKEKLER VE KADINLARDAN HİÇ KİMSE KALMAYIP HEPSİ ONUN YANINA GİDECEKLER ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği (yani habis insanları) dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir. (İbn-i Mace Cilt 10, s. 331-335)

571- HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'IN DİLEMESİYLE MÜNAFIKLARI YÜZLERİNDEN TANIR

Ebu Basir'den: İmam Caferi Sadık a "'Suçlular çehrelerinden tanınacak' (Muhammed Suresi, 30), ayeti hakkında şöyle buyurdu: "ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. HZ. MEHDİ (AS) ONLARI (MÜNAFIKLARI) ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI (MANEN) DARMADAĞIN EDECEK." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283

572- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA MÜNAFIKLARIN NÜFUZU KALMAYACAKTIR

Mehdi (as)'ın hükümranlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, MÜNAFIKLARIN VE HAİNLERİN … NÜFUZU NABUD OLACAKTIR (SON BULACAKTIR). (El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 252)

573- HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİ MÜNAFIKLARI MANEN, İLİMLE DARMADAĞIN EDECEKTİR

…Ebu Basir'den: İmam Caferi Sadık 'Suçlular çehrelerinden tanınacak' (Muhammed Suresi, 30), ayeti hakkında şöyle buyurdu: "ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. HZ. MEHDİ (AS) ONLARI (MÜNAFIKLARI) ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI (MANEN) DARMADAĞIN EDECEK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)

574- DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İSLAM AHLAKINI ANLATIRLAR

Mehdi'nin (as) yaranları (dost ve arkadaşları) alemin her yerine ayak basıp her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar, herkes ve her şey onlara itaat edecek, hatta ÇÖLDEKİ YIRTICI HAYVANLAR VE AVLAR (YIRTICI) KUŞLARIN HEPSİ VE HEPSİ ONLARIN RIZA VE HOŞNUTLUĞUNU KAZANMAK İSTEYECEKLER. BU DİN ELÇİLERİ, SELAH (HUZUR, RAHATLIK, DÜZELTME VE İYİLEŞTİRME) VE ADALET ELÇİLERİ ÖYLE BİR SEVİNÇ VE HOŞNUTLUK GETİRECEKLER Kİ, Mehdi'nin (as) ashabının ayak bastığı yer başka yerlere karşı iftihar edecek. (İkmal'üd Din. Bihar'ül Envar,cilt 52, s. 327)

575 – BİRBİRLERİNE ÇOK BAĞLIDIRLAR

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: Allah'ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne de şehidlerdir. Üstelik kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehidler de onlara gıpta ederler. Orada bulunanlar sordu: "Ey Allah'ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver! ONLAR ARALARINDA NE KAN BAĞI NE DE BİRBİRLERİNE BAĞIŞLADIKLARI BİR MAL OLMADIĞI HALDE, ALLAH'IN ADINA BİRBİRLERİNİ SEVENLERDİR. Allah'a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar üzülmezler." (Ebu Davud, Büyü 78, (3527))

576- ÜZÜNTÜYE KAPILMAZ, KORKU DUYMAZLAR

Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde, Allah'ın adına birbirlerini sevenlerdir. Allah'a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İNSANLAR ÜZÜLÜRKEN, ONLAR ÜZÜLMEZLER. (Ebu Davud, Büyü 78, (3527))

577- HZ. ALİ (RA) HZ. MEHDİ (AS) VE CEMAATİNİN ÖZELLİKLERİNİ ANLATIYOR

Ebu İshak'tan; Emir-ül Mü'minin (Hz. Ali (ra)) ashabından güvenilir birinden duydum ki, Emir-ül Mü'minin bir hutbesinde söyle buyurdu:

"Allah'ım ben biliyorum ki ilmin tamamı kuşatılmaz, kaynağı kurumaz ve arzın, senin halka olan açık ama kendisine itaat edilmeyen ya da çekindiğinden dolayı saklanan bir hüccetinden boş kalmaz. Böylece hüccetin batıl olmaz. Senin dostların da hidayet olduktan sonra dalalete düşmezler. Ama onlar (dostların) neredeler ve sayıları ne kadardır? ONLAR SAYICA ÇOK AZ OLSALAR DA, ZİKRİ YÜCE OLAN ALLAH KATINDA DEĞERLERİ ÇOK BÜYÜKTÜR. ONLAR, DİNİN KILAVUZLARI OLAN HİDAYET İMAMLARINA TABİ OLURLAR, onların edepleriyle edeplenir, yollarından yürürler. İşte o zaman ilim, imanın hakikati ile birlikte onlara doğru akın eder de ruhları, ilim önderlerinin davetine icabet eder; BAŞKALARINA ZOR GELEN HADİSLERİ ONLAR KOLAYLIKLA KABUL EDERLER; YALANCILAR VE İSRAFÇILARIN ÇEKİNİP KABULLENMEDİKLERİ ŞEYLERLE HUZUR BULURLAR. İşte, alimlere uyanlar onlardır. Onlar, yüce Allah'a ve velilerine itaat ederek, dünya ehliyle birlikte oldular; dinlerinde takiyye edip düşmanlarından korundular. Onların ruhları, en yüce makama bağlıdır, alimleri ve onlara uyanlar, batıl devletinde dilsiz ve suskundurlar, HAKKIN DEVLETİNİ BEKLERLER. Allah yakında kendi sözleriyle hakkı yüceltecek ve batılı yok edecektir. O korkulu durumda dinlerini sabırla korudukları için ne mutlu onlara! Onların devleti oluştuğunda, onları görmeyi ne kadar da çok isterim! Allah onları, salih babalarını, eşlerini ve nesillerini bizimle birlikte Adn cennetinde birleştirecektir." (el-Kafi c. 1, s. 270)

19 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net