Evrim Aldatmacası

< <
13 / total: 22

Hz. Mehdi (as) Dünyaya Barış ve Huzur Getirecek, Tüm İnsanlar Tarafından Çok Sevilecek

346- HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLİR

Allah BÜTÜN İNSANLARIN KALPLERİNİ ONUN MUHABBETİYLE DOLDURACAKTIR.
 (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, S.42)

347- İNSANLARIN EN SEVDİĞİ İNSAN OLUR

Muhakkak ki o, insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, Hz. Mehdi (as)'ın kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27)

Hz. Mehdi (as) insanlara gelir de, onu yeni gelin gibi aşk ve muhabbetle kucaklarlar... (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35)

348- ONDAN MEMNUN OLMADIK HİÇ KİMSE KALMAYACAKTIR

Ümmet'i Muhammed'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)

349 - İNSANLAR ONU SEVİMLİ VE YAKIN BULACAKTIR

Yüzü güzel, kokusu hoş, heybetli, fakat insanlara sevimli ve yakındır. (Mehdi, Deccal, Mesih, s. 102)

350- HERKES ONDAN BAHSEDER

Mehdi zuhur eder, HERKES SADECE O'NDAN KONUŞUR, O'NUN SEVGİSİNİ İÇER VE O'NDAN BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSETMEZLER. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.33)

Bir münadinin semadan "Hak, Hz. Muhammed (sav) ehlindedir" şeklinde bağırmasından sonra, Hz. Mehdi (as)'ın sevgisi insanların kalplerine yerleşecek ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Hadislerde, Hz. Mehdi (as)'ın döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi (as)'ın isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir:

348- HERKES VE HERŞEY ONDAN RAZI OLUR

Mehdi ile müjdelenin… ONDAN YER VE GÖK EHLİ RAZIDIR… (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

ONUN HİLAFETİNDEN (manevi liderliğinden) YER VE GÖK EHLİ, HATTA HAVADAKİ KUŞLAR BİLE RAZI OLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

… O ZAMAN, YER VE GÖK EHLİ, BÜTÜN YABANİ HAYVANLAR, KUŞLAR, HATTA DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE ONUN HİLAFETİYLE (manevi liderliğiyle) SEVİNECEKLERDİR… (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

349- TÜM MÜSLÜMANLARIN VELİNİMETİ OLACAK; ONUN DÖNEMİNDE TÜM İNSANLARA BOLCA MAL VE HEDİYE DAĞITILACAKTIR

Humran bin A'yan'dan, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: "Sanki bu dininizi kanlara bulanmış çırpınır bir halde görür gibiyim. Ve onu sizlere biz ehl-i beyt'ten olan biri (Hz. Mehdi (as)) dışında kimse geri döndüremeyecek. O (HZ. MEHDİ (AS)) SİZE YILDA İKİ KEZ HEDİYE GETİRECEK, AYDA İKİ KEZ SİZE RIZIK VERECEK, ilim ve hikmet size onun zamanında verilecek. Öyle ki kadın kendi evinde yüce Allah'ın kitabı ve Resulullah (sav)'in sünnetine göre hüküm verecektir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)

Hadiste verilen bilgilerden Hz. Mehdi (as)'ın görevlendirdiği kişiler yoluyla Müslümanlara mal ve hediye dağıtacağı; halk arasında bulunduğunda, kendisinin de bizzat kendi eliyle yüklü miktarda hediye ve mal dağıtacağı anlaşılmaktadır.

350- İNSANLARCA TANINMADIĞI ZAMANLARDA BİLE ONLARIN SEVGİSİNİ VE İLGİSİNİ KAZANACAK, AKILLARDAN ÇIKMAYACAKTIR

Ortalık sakinken halktan gayb olsa da (Hz. Mehdi (as)) hiçbir zaman insanların aklından çıkmaz. (Muntehabu'l Eser, s. 277)

351- ALLAH, HZ. MEHDİ (AS) İÇİN HER ZORLUĞU GİDERİR

Herşeye Kadir olan Allah, İmam Mehdi (as) için TÜM ZORLUKLARI GİDERECEKTİR. BAŞARI VE ZAFER UNSURLARI ONUN KONTROLÜNDE OLACAKTIR. (Kamaal al -Deen, Cilt 2, Sayfa 369; Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa 150; Cilt 52, Sayfa 283; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 34, Haber)

352- İSLAM ALEMİNDEKİ KAVGALARI DURDURUR

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn'in şöyle buyurduğunu duydum: "SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA beklediğiniz (Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru) vuku bulmayacaktır." Arzettim ki: "Öyleyse o zamanda hiçbir hayır yoktur." Buyurdu ki: "Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim'imiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDECEK (ZUHUR EDECEK) VE BUNLARIN HEPSİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 240)

353- İSLAM ALEMİNİN BİRLEŞMESİNE VESİLE OLUR

Ey Allah'ım, ona sadakat andını ızdıraptan çıkışın vesilesi yap ve ÜMMETİN DAĞILMIŞLIĞINI ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ELİYLE BİRLEŞTİR... (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)

354- İNSANLAR ARASINDAKİ DÜŞMANLIK VE İHTİLAF SEBEPLERİNİ YOK EDER

Hz. Ali b. Ebi Talib de şöyle buyuruyor: "Kâimimiz (Hz. Mehdi) kıyam edince İNSANLARIN KALBİNDEKİ DÜŞMANLIK VE İHTİLAF SEBEPLERİNİ KÖKTEN KAZIYACAKTIR. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir." (Bihar-ul Envar, cilt 52, s. 336)

355- HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA ZALİMLERİN HAKİMİYETİ SONA ERECEKTİR

Mehdi'nin (as) HÜKÜMRANLIĞI ZAMANINDA ZALİMLERİN VE MÜSTEKBİRLERİN HÜKÜMRANLIĞI , MÜNAFIKLARIN VE HAİNLERİN SİYASİ NÜFUZU NABUD (YOK) OLACAKTIR (son bulacaktır). (El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 252)

HZ. MEHDİ (AS) BÜTÜN GAM VE ZULMETLERİ GİDERECEK GÜNEŞTİR. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

356- ZALİMLERİN KALPLERİNİ İSLAM'LA AYDINLATACAK, NURLANDIRACAKTIR

Evet dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında, her yer zulüm, fesat ve yağmayla dolduğunda, DALALET VE İNHİRAF KALELERİNİ YIKMAK (HAKKI BIRAKIP BATILA SAPAN ODAKLARI FİKREN ETKİSİZ HALE GETİRMEK), KARANLIK VE TAŞ KALPLERİ TEVHİD, İNSANİYET VE ADALET NURUYLA AYDINLATMAK İÇİN ALLAH YÜCE ISLAHÇISINI (HZ. MEHDİ (AS)'I) GÖNDERECEKTİR. (El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 310)

357- DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA SEVİNÇ VE HOŞNUTLUK SAÇAR

Mehdi'nin (as) yaranları (dost ve arkadaşları) alemin her yerine ayak basıp, her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar, herkes ve her şey onlara itaat edecek, hatta ÇÖLDEKİ YIRTICI HAYVANLAR VE AVLAR (YIRTICI) KUŞLARIN HEPSİ VE HEPSİ ONLARIN RIZA VE HOŞNUTLUĞUNU KAZANMAK İSTEYECEKLER. BU DİN ELÇİLERİ, SELAH (HUZUR, RAHATLIK, DÜZELTME VE İYİLEŞTİRME) VE ADALET ELÇİLERİ ÖYLE BİR SEVİNÇ VE HOŞNUTLUK GETİRECEKLER Kİ, Mehdi'nin (as) ashabının ayak bastığı yer başka yerlere karşı iftihar edecek. (İkmal'üd Din. Bihar'ül Envar,cilt 52, s. 327)

358- İMAN EDENLER HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNU ÖZLEMLE BEKLEYECEKLERDİR

... Göklerin ve yerin sakinleri onun eksikliği yüzünden dert içinde olacaktır, iman eden erkekler ve iman eden kadınlar onun (Hz. Mehdi (as)) yokluğunda özlem içinde bekleyecekler ve karışıklık içinde olacaklardır. (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 65, Kifayetul Athar: 158; El-Bihar 36: 337 ve 51: 109)

Peygamberimiz (sav) hadisinde, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önceki dönemde hem iman edenlerin, hem de yerdeki ve gökteki canlıların Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunu özlemle bekleyeceklerini bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın öncesinde iman edenlerin zulüm ve baskı altında sıkıntılı bir hayatlarının olacağına dikkat çekmiştir. Ayrıca Darwinist ve materyalist sistemin hakim olduğu dünya düzeni içinde yaşamaları nedeniyle insanların zorluk çekeceklerini ancak bir yandan da derin bir özlem içinde Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla oluşacak olan huzur ve güven ortamının ümidini taşıyacaklarını haber vermiştir.

Gerçekten de Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önceki dönemde dünyaya hakim olacak sevgisizlik, hırs ve düşmanlık ruhu ve bu ruh halinin meydana getirdiği huzursuzluk, kargaşa, ve anarşi ortamları müminlerin Hz. Mehdi (as)'a olan bu özlemlerini daha da pekiştirecektir.

359- İNSANLARIN, MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE HZ. MEHDİ (AS)'A KOŞMALARI, ONA TABİ OLMALARI VE ONDAN VAZGEÇMEMELERİNİN ÖNEMİ

Peygamberin (sav) şöyle dediği nakledilmiştir: "Bizden olan hak üzere Kaim (Hz. Mehdi (as)) kıyam etmedikçe asla kıyamet kopmaz. Bu da Allah'ın izin verdiği bir zamanda olacaktır. Ona uyan kurtulur, ondan geri kalan ise helak olur. Ey Allah'ın kulları Allah'tan korkun: HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDİNCE HERŞEYİ BIRAKIP MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE ONA DOĞRU KOŞUNUZ. Çünkü o Allah'ın halifesi (Müslümanların manevi lideri) ve benim vasimdir." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 65; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 382)

... Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) VE ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR VE HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇME. Âh – ve eliyle göğsünü göstererek – onu ne de çok görmek isterdim." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

HİÇBİR ŞEY SENİ ONA (HZ. MEHDİ (AS)'A) BİAT ETMEKTEN (ONUN TALEBESİ OLMAKTAN, ONA TABİ OLMAKTAN) ALIKOYMASIN, seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şerr konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

13 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net