Evrim Aldatmacası

< <
5 / total: 10

Sohbetler 16 - 20

SOHBET 16
13 AĞUSTOS 2010 HARUNYAHYA.TV

OKTAR BABUNA: "(Münafıklar) Onlara seslenirler: "Biz sizlerle birlikte değil miydik?" Derler ki: "Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz, (müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz, (Allah'a ve İslam'a karşı) kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı. Sonunda Allah'ın emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldaltıcı da sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatmış oldu." (Hadid Suresi, 14)

"(Münafıklar) Onlara seslenirler: "Biz sizlerle birlikte değil miydik?"...

ADNAN OKTAR: Şimdi münafıklar ahirete gittiklerinde, bir kısım bilgiyi unutuyorlar. Hakikaten Müslümanlarla birlikte oldukları bir dönem var. Ama Müslümanlara karşı yaptıkları savaşı, verdikleri mücadeleyi ve küfürle işbirliklerini bir kenara koyuyorlar. "Sizlerle birlikte değil miydik?" diyorlar. Her münafığın Müslümanlarla belirli bir kontak dönemi vardır. Bağlantı dönemi vardır. Yani onlarla konuşur, birlikte olur, yer, içer. Sezdirmez, böyle sayfa arasına girmiş at sineği gibidir. Farkedilmez o.

OKTAR BABUNA: "... Derler ki: "Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz..."

ADNAN OKTAR: Müminler diyorlar "siz kendinizi fitneye düşürdünüz", çünkü normalde bir şey yok, fakat kendisi iblis ruhuyla baktığı için, kendi kendini şeytani bir modun içerisine sokuyor. Şeytani bir karakterin içine sokuyor.

OKTAR BABUNA: "... (Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz..."

ADNAN OKTAR: Şimdi bu çok önemli. "Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını beklediniz" Nereden bekliyor, dışarıdan. İt gibi kaçmalarının, uyuz it gibi kaçmalarının sebebi budur. Uyuz it de mesela bir yerde gürültü falan hissederse kaçar, kulaklarını kilitler, kuyruğunu da böyle kıstırır, uzaktan dehşet içinde bakar olay yerine doğru, hem uzaklaşır, hem de bakar. Münafıklar da böyle uyuz it gibidir. Kuyruğunu kısar böyle, uzaktan bakarak kaçar. Müslümanları acıların sarmasını bekliyor. Acı nedir, hapsedilmek, dövülmek, sövülmek, hakarete uğramak. Ekonomik yönden açmaza girmek, çökmesi. Bunun için neye ihtiyaç vardır. Münafığın neye ihtiyacı vardır? Bir kere en üst noktaya çok önem verir münafık. İmam, lider. Baştaki kişi kim. Ahir zamanda kime odaklanacak? Hz. Mehdi (as)'a. Yani birinci hedef odur. İkinci hedef nedir? Hz. Mehdi (as)'ın çevresindeki has talebeleri, üçüncü hedef nedir? Biraz daha onun altı. Ve en zayıf gördükleri. Bakın iki uç noktaya saldırır. Mehdiyet'e üstten, en zayıf gördüklerine de kendine çekmek için en alttan saldırır. Yani tabandan. Tabanda saldırı da odur, zayıf gördükleri. Hz. Mehdi (as)'a da üstten saldırmaya çalışır. Acıların ve felaketlerin sarmasını beklemesinin nedeni bu. Her türlü kötülüğün onları saracağını düşünür. Kendilerinin zaten korkmasının nedeni o. Onlar hep bir korku ve bela korkusu içindedirler. Bir gün bir bela gelecek, bir gün korkacağı bir şey olacak. O yüzden kaçar zaten. Ama kaçtıktan sonra da, şimdi kendi kurtulduğunu düşünüyor ya Müslümanlara da bela ve korku gelmezse kaçmasının bir anlamı olmamış oluyor onun için. Onun için Müslümanlara bela ve acının gelmesi için uğraşır, gayret eder. Muhbirlik yapar, sahte şahitlik yapar, ahlaksızlık yapar, müşriklerle beraber olur. İddia edilen ergenekon örgütünün mensuplarıyla olur, hepsiyle olur. Basından bir kısım şerefsizleri bulur, bazı şerefsizleri bulur, onlarla onları felaketlerin sarması için uğraşır. Felaket sarmadığı müddetçe de o bunalır. Çok canı yanar. Çünkü gitmesinin bir anlamı kalmamış oluyor bir. İkincisi de onlar durduğu müddetçe kendisinden intikam alınmasından korkar. Yani aşağılanmaktan, haysiyetsiz konuma düşmekten. Çünkü Allah'ın karşısında konuyu açıklayamayacağını düşünür. Çünkü bir Müslümanlar var halis. Bir de kendi kansız ve şerefsiz. Herkesi kendi konumuna getirmek için gayret eder ki Allah'a karşı kendince bir açıklaması olsun. Açıklayabileceğini düşünür. Yani zayıf da olsa bir inancı vardır. Çünkü şeytanın da öyle. Bakın "ben Allah'a inanıyorum" diyor şeytan. "Ben sizi çağırmadım" diyor "korkarım da ben Allah'tan" diyor. Cehennemde söylüyor.

OKTAR BABUNA: "... (Allah'a ve İslam'a karşı) kuşkulara kapıldınız..."

ADNAN OKTAR: Allah'a ve İslam'a karşı. En başta Allah'tan şüphe ediyor. Allah'tan şüphe ettiği için Kuran'dan şüphe eder. Onun için münafıklar Kuran'ı çok detay detay araştırırlar. Kuran'da, haşa, bir açık var mı, bir eksik var mı, Müslümanlara karşı kullanabilecekleri bir izah var mı? Münafıklar bayağı kültürlü olur, bilgili olurlar. Ama sırf İslam'la mücadele etmek için, Müslümanlarla mücadele etmek için. Gece gündüz okurlar. Kuran'a inanamadıkları için hem Kuran'dan şüphe ettikleri yerleri araştırırlar. Hem de Müslümanları nereden vurabileceğini araştırır. Yani Kuran'la, hadisle. Çünkü dinden başka bir şeyle vuramayacağını düşünür. Oradan bir şeyler yapmaya çalışır. Onun için de dilini eğip bükmesi gerekir. Helalleri haram yapması gerekiyor, haramları helal etmesi gerekiyor. Bunun için gayret eder. Kuran buna işaret ediyor.

OKTAR BABUNA: "... Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı..."

ADNAN OKTAR: Hep kuruntu içindedir. Biraz böyle siniri bozuk tipler olur ya. Bu çok uç safhada, paranoyak, manyak bir kişiliği vardır. Aynı iblis gibi. Şeytan gibi. Sürekli şüphecidir. Kuran'dan şüphe eder. Allah'tan şüphe eder, Peygamber (sav)'den şüphe eder, kendinden şüphe eder. Şeytanın özelliğidir. Şeytanla aynıdır. Yani münafık şeytanın insan şeklidir. Bir de şeytanın cin şekli vardır. Cinin münafığı şeytandır. İnsanda insi şeytan olmuş oluyor münafık olduğunda.

OKTAR BABUNA: "... Sonunda Allah'ın emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldaltıcı da sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatmış oldu."

ADNAN OKTAR: Bak, o aldatıcı, şeytan. Münafıkların asıl arkadaşı, dostu. Nasıl aldatıyor? Allah ile aldatıyor. Münafık nasıl aldatıyor? O da Allah ile aldatıyor. Müslümanlara karşı neyi kullanıyor? Kuran'ı kullanıyor. Hadisi kullanır. Müslümanları parçalamak, bölmek, etkisiz hale getirmek, kuşkuya düşürmek, tedirgin etmek, mağlup etmek için var gücüyle gayret eder. Etkili oluyor mu? Olmuyor. Kaplanın üstünde gezinen at sineği gibidir onlar. Yanaşamaz. Sadece havalarda tur atar.

OKTAR BABUNA: Bu ayet bu kadardı Hocam. Başka ayet okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım: "Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar; işte onlar da azabın içine getirilmişlerdir." (Sebe Suresi, 38)

ADNAN OKTAR: Kuran'ın hükmü. Mesela Kuran'da İslam ahlakının dünya hakimiyeti var değil mi? Bunu nasıl etkisiz hale getirebiliriz? İttihad-ı İslam'ı nasıl ortadan kaldırabiliriz? Hz. Mehdi (as)'ın çıkışını nasıl durdurabiliriz? Deccalin varlığını insanların gözünden nasıl gizleyebiliriz? Deccal yok diyecek, deccali gizleyecek. Tabi saflığından, cahilliğinden yapanları tenzih ediyorum. Hz. Mehdi (as)'ı nasıl gizleyecek? Müslümanların şevkini ve heyecanını nasıl kıracak? Bununla ilgilenir münafık. Ama o arada da münafık boş durmaz. Münafığın ana silahlarından birisi de dürüst görünmesi. Çok dürüst görünmeye çok özen göstertir münafık. Hep yeminle başlar, Kuran'da dikkat ederseniz. Hep yemin. Münafığın özelliğidir. Dürüst görünmeye çok önem verir münafık. Dürüst ve samimi görünmeye dikkat eder kendince. Ama göğsünde elbise var, ama sırtında elbise yoktur münafığın. Haberi bile yoktur, öyle gezer. Hiç bir şeyin haberinde olmaz. Elbise önde var, arkada yoktur sırt tarafında. Müslümanlar da çok net o ahlaksızlığı ve kansızlığı farkeder. Bakın dürüstlük görüntüsü. Ne diyor Peygamber Efendimiz (sav): "tebliğe çıkalım, dini yayalım" diyor. Havaya bakıyor, bunlar meteoroloji uzmanı gibi. "Hava çok sıcak" diyor. "Bu sıcakta çıkılmaz" diyor. Yani tam ahmak, tam şeytan, iblis karakteri. Peygamber (sav) nasıl bilmez havanın sıcak olup olmadığını? Sahabeler nasıl bilmez? Bir bilgiyi bulmuş gibi anlatır münafık. Onu bir akıl alameti olarak görür. Müthiş ahmaktır. Halbuki orada asıl amacı kaçmaktır. Çünkü canı tatlı, gelmeyecek. Gelmemek için güya insani bir bahane bulur. Mesela dese ki Peygamberimiz (sav): "Olsun sıcakta gel" dese, "ben rahatsızlanıyorum, hasta olmamı mı istiyorsun?" diyecek. Yani, "nasıl" haşa "bir imamlık?" diyecek. "Benim hasta olmamı istiyorsun" diyecek ve imamı kendince halkın gözünde, haşa, küçük düşürecek. İnsanları korumayan insan konumunda gösterecek. Münafık konuları çok şeytani seçer. Çok şeytani bir şey seçmiş orada. Mesela yine cehde, tebliğe çıkılacak Allah'ın dini için. Peygamber (sav) diyor ki, "haydi sabahtan kalkın" ayette de var "Sabah erkenden onları kaldır, teşvik et" diyor Cenab-ı Allah mealen, yaklaşık söylüyorum. "Ya Resulullah benim evde çocuklarım ve hanımım var, dedem var, akrabalar var, ev açık, ben gidersem onlara kim bakacak?" diyor. Peygamber (sav)'in çocuğu yok mu, hanımları yok mu, sahabelerin yok mu. Hepsinin var. Şimdi Peygamber (sav) onu götürse ne diyecek, diyecek; "bile bile" haşa "Peygamber beni çocuklarımdan, dedemden, ailemden ayırdı, ailemi parçaladı. Onları kontrolsüz ve savunmasız bıraktı. Dolayısıyla onun haşa Peygamberliği şüpheli" diyecek. Öyle bir mantık geliştirecek. Yani böyle kansızdır. Mesela aile gibi, insanların sağlığı gibi, insanların geleceği gibi, akrabalığı gibi konuları insanların yüzyıllardan beri, binlerce yıldan beri hassas olduğu konuları münafıklar kullanır. Yani Peygamber (sav)'i aileye karşı gibi göstertirler. İnsanların sağlığına, sıhhatine önem vermiyor gibi göstertirler. Dolayısıyla, haşa, egoist gibi göstertirler ki onun peygamberliğini, haşa, şüpheli hale getirsin. Eğer Peygamber (sav) cehd etmese sen aileni komple kaybedeceksin, değil mi akılsız? Bir tek o değil diğer aileleri de kaybedeceksin. Onu durdurmak için Allah'ın Resulü (sav) gayret ediyor. Allah için ve vahiyle hareket ediyor. Allah emrediyor. Allah'ın dediğini yapıyor. Ama o akılsız bunu düşünemez işte. Kendi gibi akılsızlara bunu empoze etmeye çalışır. Dolayısıyla kendini çok akıllı zanneder münafık. Ve hep böyle kendince hassas konuları bulmaya çalışır. "O zaman buna ne diyeceksin?", ona cevap verirsin, "o zaman buna ne diyeceksin?" Yani hep bu kafadadır. Ve yüzyıllardan beri bu hiç değişmemiştir. Buna karşı çok akıllı olmak lazım. Yani Müslümanların da zayıf olanlarını kendince seçip kendine taraftar etmeye çalışır. Münafığın muazzam dedektör gibi bir seçme kabiliyeti vardır. Müslümanlar buna çok uyanık olacaklar. Çok dikkatli olacaklar.

Şimdi Kuran okurken ben bazen insanlarda görüyorum, Peygamber (sav) zamanında olan olaylar olup bitmiştir, münafıklar o zaman çıkmıştır, kafirler o zaman vardır, dolayısıyla haşa böyle geçmişte olan olaydır ve bizi de ilgilendirmez konu kapanmıştır, biz 2000'lere girdik 2010'a geldik artık bambaşka alemdeyiz gibi. Kuran günümüzle iç içedir ve iç içe olan olayları anlatıyor ve bizim karşılaşacağımız olayları anlatıyor. Bir olayın aynı benzeri anlatıldığında, ne için anlatılır; karşılaştığında tedbir alman içindir, değil mi? Münafıklarla ilgili olaylar niçin anlatılıyor? Benzeri ile karşılaştığında tedbiri almak ve gerekli atağı yapmak içindir. Dolayısıyla olmuş bitmiş, bizi ilgilendirmeyen bir olay anlamında değildir. Onun için günümüzle bağlantısını kurarak anlatıyorum ben, o çok önemlidir.

.... Cenab-ı Allah diyor ki, Peygamberimiz (sav)'e; "Kafirlere ve münafıklara itaat etme", Hz. Mehdi (as)'a bakan yönüyle ne diyoruz? Darwinistlere, materyalistlere, komünistlere, faşistlere sabaha kadar sayarım ve münafıklara itaat etme, onlara karşı mücadele et. "Ve eziyetlerine aldırma", seni hapsettirebilirler, iftira edebilirler, hakaret edebilirler, kalleşlik yapabilir bir kısmı, bir kısmı hainlik yapabilir, oyun oynayabilir. "Ve Allah'a tevekkül et." Şimdi bak bunlara karşı mücadele ederken, dev bir güç karşısında, mesela Hz. Mehdi (as)'ın karşısında milyarlarca insandan oluşan bir güç olacak milyarlarca. O tek başına talebeleriyle. Şimdi bak o zaman insan gözü ile bakarsa, dini unutmuş, Kuran'ı unutmuş bir insan gözü ile bakarsa, hem eziyetlerine bakar etkilenir. "Eziyetlerine aldırma" diyor Cenab-ı Allah. Eziyetlerine aldırır o zaman, etkilenir ondan Kuran gözü ile bakmazsa. Münafıklara itaat etme ve kafirlere. Münafıklara ve kafirlere itaat eder, zayıf olursa. Yani kurtuluş olarak, "ben bunlara itaat edeyim yakamı kurtarayım," der bir insan iman gözü ile bakmazsa. Ama Hz. Mehdi (as), Kuran gözü ile baktığı için asla itaat etmez. Ve eziyetlerine de aldırmaz. Allah diyor "eziyetlerine aldırma." Eziyetlerine aldırma nedir? Tavsiye gibi zannediyor insanlar. Öyle değil muhkem farz, hüküm. Eziyetlerine aldırırsa harama girer, eziyetlerine aldırmayacak, haramdır. "Ve Allah'a tevekkül et." Bu da bir tavsiye değildir, tevekkül farzdır, her şeyin Allah'tan olduğunu bilecek ve gönlü rahat olacak. "Vekil olarak Allah yeter." Allah'a teslim oluyor Hz. Mehdi (as)'ın vasfıdır bu inşaAllah.

.... Diyor ki Cenab-ı Allah "Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar", o devirde Peygamber (sav) aleyhinde münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şehirde kışkırtıcılık yapıyor, haber yayıyorlar. O zamanın basını, televizyonları, gazeteleri, dedikoducu kadınlar, çocuk, adamlar, tellallar, orada burada konuşuyorlar. Peygamber (sav) hakkında aleyhte haber yayıyorlar. "Bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa, (bunu durdurmayacak olurlarsa) gerçekten seni onlara musallat ederiz" diyor Allah. "Sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler." "Belalarını veririm" diyor. Allah. Aynı şekilde Hz. Mehdi (as)'la da uğraşanların Allah belasını verir. Buna işaret ediyor Kuran. "Onlar da orada pek az bir süre kalabilirler." Bir makamı varsa makamından gider. İşi varsa işinden gider. Sağlığı varsa sağlığını kaybeder. Canı varsa canını kaybeder. Allah'ın dilemesiyle. "Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar" diyor Allah. "Ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler." O devirde Peygamberimiz (sav)'e karşı savaş açanlar, fitne çıkaranlar, İslam'ı Kuran'ı ortadan kaldırmaya kalkanlara karşı Cenab-ı Allah Müslümanların kendilerini koruyacağını söylüyor. Ve tehdit ediyor. "Onlar da kendini koruyacaktır" diyor böyle bir şey yaparsanız. "Daha önceden gelip-geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın", Tevrat'ta da bu böyledir, İncil'de de böyledir, Zebur'da da böyledir. Hz. İbrahim (as) devrinde de bu böyledir. Hz. Nuh (as) devrinde de böyleydi. Her devir de bu böyle diyor Cenab-ı Allah. "Elçilerimle uğraşırsanız, Hz. Mehdi (as)'la uğraşırsanız sizi perişan ederim" diyor. Bu Allah'ın sünnetidir, inşaAllah.

SOHBET 17
14 AĞUSTOS 2010 KOCAELİ TV

ADNAN OKTAR: Aslında biz bu yıla kadar, bak 2010 yılı oldu. Münafıklarla ilgili iki kitap yazdım. Daha önce de anlattım. Ama bu kadar derin analiz hiç yapmamıştım. Allah sürekli insanlara bir ilham veriyor. Detay analizler çok önemlidir. Çünkü insanların canını yakan, toplumu da bu kadar kilitleyen münafıklar oluyor. Felç ediyor insanları. Çünkü münafık çok oyunbazdır, böyle şeytan gibi oyunbaz oluyor. Onunla baş etmek çok müthiş bir dikkat gerektirir. Sürekli Kuran'ı ve haşa İslam'ı kullanmaya kalktığı için, keskin bir dikkat ve ruh halinin sürekli deşifre edilmesi gereklidir. Münafığın en çekindiği şey deşifre edilmektir. Çünkü şeytanın da en çekindiği şey odur, deşifre olmak. Gizli olduğunda rahat hareket ediyor, ama deşifre olursa rahat hareket edemez. Bakın münafıkların bir özelliğini söyleyeyim. Mesela münafık evdeyken, tek başınayken kesinlikle ibadetini yapmaz. Çünkü namaz kıldığında aklına Allah gelir, Peygamber (sav) gelir ve Hz. Mehdi (as) gelir. Çok şiddetli canı yanar. Kuran'ı okurken o devirde Peygamberimiz (sav)'le mücadele için, bu devirde de Hz. Mehdi (as) ile mücadele için okur. Yani hadislerde de "Hz. Mehdi (as)'ın aleyhine bir şey bulabilir miyim?" diye arar. Şu an Mehdiyet ile şeytanın dünyada çok şiddetli (ilmi) çatışması var. Hz. Mehdi (as) taraftarlarıyla şeytanın taraftarlarının çok şiddetli (fikri) çatışması var. Şeytan bütün imkanlarını insanların dikkatini çekmemeye çalışarak en kapsamlı şekilde şu an kullanıyor. Yani Mehdiyeti durdurmak için. Mehdiyet de onun bütün oyunlarını bozmak için ona bütün gücüyle vuruyor. Eğer dikkatlice bakarsanız bütün dünyada bu devam ediyor.

SOHBET 18
17 AĞUSTOS 2010 HARUNYAHYA.TV

ADNAN OKTAR: Küfre karşı şefkat duyacağız, acıyacağız. Adam çünkü açıkça söylüyor. Açık, gizlice bir sinsilik yapmıyor. Ne diyor? Haşa, "ben inanmıyorum" diyor. Hastayım demektir. O, "bana yardım edin" diyor. Yardım edeceğiz. Münafık ne diyor? "Ben evliyayım" diyor. "Senin kendini düzeltmen lazım" diyor. "Ama ben evliyayım" diyor. Çok tehlikeli mahluktur, ki dinsiz olduğu halde. Onun için küfre karşı mutlaka şefkat, kurtarma amacı olacak inşaAllah. Güzel örnek olarak anlatacaksın inşaAllah.

14. surenin 22. ayeti, bakın, "doğrusu" şeytan söylüyor. Münafıkların başı, en gelişmiş münafık. "Doğrusu", senden doğru çıkmaz. Şeytana inanmayız, güvenmeyiz. Ama burada dediği doğru, mesela şuradaki sözü doğru. "Doğrusu Allah, size gerçek olan vaadi vadetti, ben de size vaatte bulundum, fakat size yalan söyledim", bak şimdi dürüst gösteriyor kendini görüyor musun? Yani itirafçı ve dürüst adam havasında. Tam münafığın karakteridir bu. Zaman zaman böyle manyaklığı tutar. Zaman zaman da sinsiliği tutar. "Doğrusu Allah, size gerçek olan vadi vadetti, ben de size vaatte bulundum, fakat size yalan söyledim." İşte bak, böyle şeylerde bazen insanlar münafığın sözüne güvenebiliyorlar. Mesela samimi bazen itiraflarda bulunabilir. Samimi gibi görünen. Orada da oyuna gelmemek lazım, dikkatli olmak lazım. "Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım", felaketten sonra, adamı batırdıktan sonra görüyor musun? Tam böyle hain, "yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz." Kabus gibi adam, "siz de bana icabet ettiniz", doğru söylüyor ama mahvetmiş adamı. "Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın." Kendini yine kendini temize çıkarıyor. "Beni kınamayın" diyor. Sen değil misin milletin bu hale gelmesine sebep olan? Doğru, o adamın onu yapmaması gerekiyordu, ayrı. Ama, "beni kınamayın" diyor. Kınanmak da istemiyor, enaniyetinden. Halbuki demesi lazım ki, "evet ben de öyleyim, sen de öylesin" demesi gerekiyor, demiyor. "Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim", sanki ondan öyle bir şey bekleyen varmış gibi, "kurtaracak değilim" diyor. O da yine manyaklığının bir alameti. "Siz de beni kurtaracak değilsiniz." Zaten onlar da zavallı, belli değil mi? "Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım." Yani münafık, doğru söylüyor, öyle bir şey tanımıyor, ama münafık karakterinde bu vardır. Gizler, gizler, gizler, gizler, gizler, mahvettikten sonra ortaya çıkar. Yani hedefine ulaştıktan sonra. Hedefine ulaşmadan münafık asla kendini beyan etmiyor, görüyorsunuz. Kendini de mahvedip, Müslümanları da mahvettiğini düşündüğünde, yahut kimse o hedefi, ondan sonra dili çözülüyor. Çünkü artık sahtekarlığın bir anlamı yok onun için. Yine orada da taktik yapıyor, orada da kendini temize çıkartmaya çalışıyor, ayrı mesele. Çünkü o konuda kesin kararlı zaten o, sonsuza kadar kararlı. Münafık da öyledir yani, sonsuza kadar kararlıdır. Yani dürüst olduğuna emin oluyor. "Ben doğruydum" diyor "ama o yanlış yolda, uygulama yanlış" diyor haşa. Yani "insanların uygulamaları, tavırları bana yanlış oldu" diyor. Allah'ın yaptığını da zaten beğenmiyor haşa.

 "Sayın Hocam, siz Kuran'ı güzel okur ve güzel yorumlarsınız, inşaAllah. Bu ayeti de yorumlamanızı istiyoruz, teşekkürler. Bakara Suresi 45, ‘bir de sabırla namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir'." Sabırla, yani Müslümanın güzel ahlakta kararlı olmasına sabır deniyor. Sürekli güzel huylu, sürekli cömert, sürekli namaz kılıyor. Sabır deyince insanlar, "sabır, sabır, sabır, burama kadar geldi, taştı" diyor. O tahammüldür, o ayrı bir şey. Tahammül ayrıdır. Sabır, istikrar göstermek, devam etmektir, inşaAllah. Sabır sevinçle yapılan bir ibadettir. Sabırla güzel huylu olursun, sabırla seversin. "Namazla yardım isteyin", namazı mutlaka kılın diyor Allah. Biz beş vakit namazdan sonra dua ediyoruz. O dua makbul, inşaAllah. "Şüphesiz bu, Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir", münafıklara bu çok ağır gelir. Allah'a dua etmek istemez, çünkü Allah'tan daha büyük olduğuna inanıyor. Münafığa en ağır gelen şeylerden birisi de dua etmektir. Münafık dua etmez, dua ediyor gibi görünür. Münafık kendini çok büyük görür. Münafık dünyada kendinden daha üstün bir insan da kabul etmez, bir varlık da kabul etmez. Onun için hepsi ayrı akıldanelerdir. Hepsi manyak oluyor. Tek tek hep delidir, hepsi psikopattırlar ayrı ayrı. Yani bir düşünün, kafanızda canlandırın. Hep manyaktır. Ve her biri de ayrı, kendi başına devlet gibi görür kendisini. Her şeyde, kendileri en doğru kararı verdiği kanaatindedir. Bak, "Allah'a saygılı olandan başkasına ağır gelir", işte münafıklara da ağır geliyor. Yani nefsine ağır gelir. Dua etmek de, namaz kılmak da münafığa çok ağır gelir. "İstemeye istemeye namaz kılarlar" diyor Allah ayette onun için. Secdeye kapanmak. Zaten o dedeleri şeytandan gelen bir gelenek. Dedeleri de zaten onların öyleydi, değil mi? En ağırına giden, "secdeye kapan" dedi Allah, delirdi şeytan. Nevri döndü ağırına gittiği için. Artık zırvalıyor, ne diyor? "Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın" diyor. Toprağı da ateşi de yaratan Allah, değil mi? Toprağı beğenmiyor. Halbuki herşey topraktan oluyor zaten. Mis gibi toprak değil mi? Ateş de Allah'ın yarattığı bir şeydir, toprak da Allah'ın yarattığı bir şeydir inşaAllah.

ALTUĞ BERKER: Münafıklarla ilgili bir ayet okuyorum Hocam. Şeytandan Allah'a sığınırım, "Münafıklardan, onlardan bir grup da hani şöyle demişti; ‘ey Yesrib (Medine) halkı, artık sizin için (burada) kalacak yer yok, şu halde dönün'. Onlardan bir topluluk da; gerçekten evlerimiz açıktır' diye, Peygamberden izin istiyordu. Oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı." (Ahzap Suresi, 13)

ADNAN OKTAR: Orada Peygamber (sav)'i, aileyi korumayan, insanların sosyal ihtiyaçlarına, tabi ihtiyaçlarına önem vermeyen bir insan olarak gösterme sinsiliği var. Peygamber (sav) onu düşünemiyor gibi gösteriyorlar. Ama onu masum bir üslupla, sakin böyle dürüst bir üslupla anlatıyor gibi yapıyorlar. Münafık çok iblistir, çok çok dikkat etmek lazım.

Mesela ayette diyor ki, Bakara Suresi 204'te, şeytandan Allah'a sığınırım, "Kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir", halbuki "kalbinde öyle değildir" diyor. "Allah'ı şahit getirir. Oysa (diyor, Cenab-ı Allah) o azılı bir düşmandır" "Bir düşmandır" demiyor. Mesela müşrikler için "onlar düşmandır" diyor değil mi? Ama münafık için "azılı bir düşmandır", yani şeytan da öyle azılıdır. Azılı ne demek? Mesela "azılı katil" deniyor. Ne demek? Bir türlü adam öldürmekten vazgeçmez. Seri katil, manyak yani. Hapse sokuyorlar, çıkıyor yine cinayet işliyor. Sokuyorlar, yine. Azılı katil deniyor. Yani iflah olmayacak derecede. Münafık da öyle azılı düşmandır. Allah diyor ki: "Oysa o azılı bir düşmandır", yani bir şöyle gösterir kendini, bir böyle gösterir. Mesela bazen masum gibi göstermeye çalışır, dürüst gibi göstermeye çalışır. Müslümanların dikkatini üstüne çekmeye çalışır. Yani böyle bukalemun gibi. Bukalemun nasıl renklerle kendini belli etmek istemez. O da kendini masumluk çizgisi içerisinde, dürüstlük çizgisi içerisinde belli etmek istemez. Oradan oraya kaçar, oradan oraya kaçar ki yakalanmasın.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah Hocam. "İslam için en büyük tehlikelerden biri" demiştiniz münafıklar için.

ADNAN OKTAR: En büyük tehlikedir. Çünkü şeytanın, dünyadaki insan olarak faaliyet halindeki ekibidir. Şeytan cin şeklinde, görünmeyenidir. Bunlar insan şeklinde, görünen ekibidir şeytanın. Şeytanın ordusudur. Ve stil ve yöntemleri çok hain ve kalleştir. O yönden çok tehlikelidir. Yani sezilmemeye çok özen gösterirler.

Allah, küfrü -ki münafıklar küfrün en azgın aşağılıklarıdır- kast ederken bak diyor ki, Maide Suresi 13'te, "Kalplerini kaskatı kıldık." Bunlar böyle kurumuş kertenkele gibidir. Acayip katıdır kalpleri, odun gibidirler.

"Onlar kelimeleri konuldukları yerden saptırırlar." Mesela Kuran'da açık bir hüküm mü var, bir açıklama yapar, muhkem ayeti dinlemez, müteşabih ayetten bir hüküm çıkarır. Halbuki haramlar helaller muhkemdir Kuran'da açıkça anlatılır. Hadislerde de ayrıca detaylı olarak belirtilir inşaAllah.

"Onlar hiçbir mümine karşı ne akrabalık bağlarını ne de sözleşme hükümlerini gözetip tanırlar." Bu hem küfrün, hem münafıkların özelliğidir. Şimdi, münafık için akraba nedir biliyor musun? Kimden çıkarı varsa, o onun için akrabasıdır. Şimdi ağabeysi, amcası, dayısı, dedesi, babası, annesi kim var, mesela bakar. Annesinde menfaati varsa, annesine sahip çıkar münafık. Yoksa o onun için annesi değildir. Dedesiyse, gider böyle at sineği gibi yapışır. Domuzun kirli yerine yapışan at sineği gibi. Mesela kardeşlerine bakar, hangisi işine yarayacak. Mesela mirasta zarar getirecekse, o onu istemez. Veyahut onun rahatını kaçıracak birisiyse, "aman, o kenarda dursun, onu istemiyorum" der. Kimi istiyorsun? "Şu, şu, şu, şu, şu", yani münafık kendi menfaatine uygun olanları akraba kabul eder. Yani kimden para gelecekse veyahut kim rahatını kaçırmayacaksa, kim ona zemin hazırlayacaksa, o ahlaksız dünyasında ona kim ortam hazırlayacaksa, ondan yana olur.

"Yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar" diyor Allah ayette. Bakara Suresi 27, münafığın özelliği. Ama çok sinsice ve haince. Mesela küfür, alenen yapar. Onun için onları etkisiz hale getirmek kolaydır. Ama münafık çok sinsidir.

"Tamam kabul derler, ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir gurup karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar", yanında, "evet doğru söylüyorsun, güzel anlatıyorsun" diyor. Dışarıya çıktığında, "tamamen yanlış, onun söyledikleri" diyor. Münafık özelliği, karanlıklarda; ruhu da karanlıktır, tasarladıkları yöntem de karanlıktır, yaşadıkları alan da karanlıktır, inşaAllah.

"Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor" diyor Allah. Ama bu, münafığa etki etmez tabii. Çünkü münafık kendini çok büyük görür.

Araf Suresi 51, "Allah bugünleri ile karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımadıkları gibi, biz de bugün onları unutacağız." Mesela, bir kısım ayetleri kabul ediyor, bir kısmını kabul etmiyor. Mesela cehd etmeyi, tebliği, Allah'ın dinini yaymayı, yani yok saymak şöyle; fiilen uygulamayarak yok sayıyor. "Tamam öyle bir ayet olabilir, ama ben uygulamıyorum" diyor. Bu yok saymadır, inşaAllah. Bir anlamda, bir yönüyle. Yani hayatına geçirmiyor, kabul etmiyor. İşine gelen kısımları kabul eder.

"De ki" (diyor, Cenab-ı Allah) Tevbe Suresi 24'te, ‘eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret, ve hoşunuza giden evler, size Allah'tan, O'nun Resulü'nden ve O'nun yolunda cehd etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun'", Tevbe Suresi 24. Bakın, "De ki; 'eğer babalarınız'". Niçin babası? Darphane gibi görür münafık babayı. Parayı kazanır, değil mi? Asıl hakim olan odur, inşaAllah. Malın mülkün sahibi oluyor. Onun için babayı çok önemli görür. Miras alacak, mirasta ana kaynak o, para kaynağı o, çevreyi öyle ediniyor, onun için "babalarınız". Sonra çocuk. Çünkü çocuğuyla mal sahibi olacak. Çocuk ne kadar çok olursa, onları işe yerleştirecek, onlar evlenecekler, aşiret gibi olacaklar, her yerden para gelecek, imkan gelecek. Bunun yemesini içmesini sağlayacaklar. Hayat garantisi gibi görüyor. Sosyal Sigortalar Kurumu gibi görür. "Kardeşleriniz", kardeş yardımcı olur, ama aynı zamanda onun miras payını da zorlayan biri olduğu için, kardeşine daha az önem verir münafıklar.

"Eşleriniz" eş ona çocuk meydana getiren, çevre meydana getiren kaynaktır. Ama genelde de münafıklar eşlerinden pek hoşlanmazlar. Çünkü eşi sadece dışarıya karşı bir silah olarak kullanırlar. Yani rahatını sağlayan, işte ona yemek yediren, çamaşırlarını yıkayan, ona çocuk sağlayan bir makine gibi görür. Bir kuluçka makinesi gibi. Münafıklarda bir derin kadın nefreti vardır. Nefret ederler kadınlardan. Mesela karısını koluna takar, baston gibi görür karısını o. Yani gittiği yerde ona yemek hazırlayan, onun ihtiyaçlarını gideren, işte hastalığında ona bakan bir makine. Onun ahireti ilgilendirmez münafığı. Eğer fonksiyonlarını kaybederse hemen gönderir, vakit kaybetmez, hemen gerekeni yapar. Ama yine dine uygun bir şeyle yapar kendi kafasınca. Mesela "niye eşini boşadın?" dersin, "çok takva görmüyordum da onun için. Bir rüya gördüm, onun şeytanla bağlantılı olduğunu gördüm" der. Mutlaka sahtekarca bir açıklama yapar. Veyahut kadına durduk yere iftira atar. Der ki, "namussuzluk yaptı, ben söyleyemiyorum, biliyorum" der. Masum kadını bir anda namussuz konuma getirir ve gönderir. "Aşiretiniz" en sona onlar kalır. Yani bunlar, asıl bunlar yakın çevresi olduğu için, bunlara çok önem verir. Aşiret daha son safhada düşüneceği bir yerdir. Kuran'da da bak daha geriye doğru almış Cenab-ı Allah. Yani önem sırası gibi görünüyor burada. "Ve kazandığınız mallar, az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret". Münafıkta hep böyle bir korku vardır. Az kar gelmesi korkusu. Ne kadar kazanırsa kazansın. Hep az kazandığı kanaatindedir. "Ve hoşunuza giden evler". Onlar porsuk gibi, böyle bir yere girip, orada kan emmek için orayı müsait bir yer olarak görürler. "Sizlere Allah'tan", yani, Allah'ın dinini,?İslam ahlakını dünyaya hakim etmekten, gayretten, "O'nun Resulü'nden", mesela asrımıza uygularsak Hz. Mehdi (as)'dan, imama tabi olmaktan, İmam Mehdi (as)'a tabi olmaktan, ona asker olmaktan. "Ve O'nun yolunda (Allah yolunda) cehd etmekten" münafığın en çekindiği şey zaten budur. Gayrettir, Allah'ın dinini yaymaktır. Münafık, "aman, aman, ne para vereyim, ne cehd edeyim, ne Allah yolunda gayret edeyim" der. Yani malını mülkünü de vermek de istemez. "Daha sevimliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun", bu çok müthiş bir tehdittir. Çünkü münafığın en çekindiği şey ölmektir. Ölüm de ona o kadar süratli gelir ki. Her gün takvim yaprakları üstüne üstüne gelir. Her sene onun üstüne doğru gelir. Yani ölüm, büyük bir süratle gelen bir araba gibi onun üstüne doğru gelir. Münafık da bundan en çok çekinir. Allah da ölümle onu tehdit ediyor. "Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez" diyor Allah. Hidayet vermiyor Allah. Tevbe Suresi 24.

Diyor ki Allah münafıklara ve küfre, Tur Suresi 30 ve 32, "Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor?" Allah, çok akılsızlar diyor. Ama kendilerini çok akıllı zanneder münafıklar. "Yoksa onlar azgın bir kavim midir?" Hakikaten, bakın böyle manyaklara, çok azgın ve saldırgandırlar. Yani zor zaptedilirler. Ve münafıklarda da öyle, suç potansiyeli çok yüksektir. Cinayete de yatkındır münafıklar. Yani gizlice ruhlarında öyle bir şey vardır. Katil ruhludurlar münafıklar. Tur Suresi 30-32. Habil-Kabil kıssasında da bunu görüyoruz. "Yoksa onlar" diyor ki Peygamberimiz (sav)'e, Tur Suresi 30'da, "Yoksa onlar bir şairdir" diyorlar, mesela Peygamberimiz (sav)'e iftira atıyorlar. "Biz ona zamanın (getireceği) felaketleri gözlüyoruz", münafıkların konusu budur. Uzaktan, Müslümanlara gelecek felaketi gözlerler. Yani bir baskın yapılsın, gözaltına alınsınlar, hapsedilsinler, dövülsünler, sövülsünler. Yani "eninde sonunda bir şey olacak, mutlaka bekliyoruz" diyorlar. "O zaman asıl biz atağa geçeriz" diyorlar. Onun için sürekli gözetleme halindedirler. "De ki; ‘siz gözetleyedurun, çünkü ben de sizinle birlikte gözetleyenlerdenim'". "İstediğiniz kadar gözetleyin, ben de gözetliyorum"diyor. Çünkü, "biz galip olacağız" değil mi?, diyor Cenab-ı Allah. Yani Allah taraftarları, Müslümanlar, inşaAllah, "siz de mağlup olacaksınız" diyor. "Benim Peygamberlerim, Mehdilerim galip gelecek" diyor inşaAllah.

ALTUĞ BERKER: Estağfurullah Hocam, sahabelerin fedakarlık örnekleri var Hocam. Bu münafıklara karşı olarak, ne kadar mübarek, güzel, mümin tavrı gösterdiklerine dair. Mesela, Talha bin Ubeydullah, Uhud Savaşı'nda, Peygamberimiz (sav)'in yanında bulunan bütün sahabelerin şehit düşmesinin ardından, Resulullah (sav)'i kendi bedeniyle korumuştur. Malik bin Zübeyir adındaki çok keskin bir nişancının, Peygamberimiz (sav)'e attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutan Talha bin Ubeydullah'ın eli parçalanmış, ve parmakları bu yüzden sakat kalmıştır. Uhud Savaşı'nda seksene yakın yara aldı, hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle yaralandığı halde, Resulullah (sav)'in yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışmıştır Hocam.

ADNAN OKTAR: Tam anlamıyla yiğitler, değil mi? MaşaAllah, inşaAllah.

ALTUĞ BERKER: Buna karşın Hocam, münafıklar da; "biz savaşmayı bilseydik, elbette sizi izlerdik" diyorlar ayet-i kerimede Hocam.

ADNAN OKTAR: Bak değil mi, o seksen yara aldığı halde Allah rızası için devam ediyor. Ama o, "savaşmayı bilseydik" diyor. Ama biraz, "karınız var burada, çıkarınız var" dense, takla atarak gelirler, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Musab bin Umeyr var, okuyayım mı Hocam fedakarlığı?

ADNAN OKTAR: Oku evet.

OKTAR BABUNA: "Musab bin Umeyr, Uhud Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybetmesinin ardından, sancağı sol koluna almış. İkinci bir kılıç yarasıyla sol kolunu da kaybedince, bu haliyle kendisini Peygamberimiz (sav)'e siper yapmıştır. Peygamberimiz (sav)'i korurken, vücuduna saplanan bir mızrak ile şehit olmuştur."

ADNAN OKTAR: Hay benim arslanım, hay maşaAllah. O zamanlar da böyle yiğit kaynıyor ortalık tabii inşaAllah.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri de böyle olacak inşaAllah Hocam.

ADNAN OKTAR: EvelAllah evelAllah, maşaAllah.

"Selamünaleyküm" demiş kardeşimiz, aleykümselam. "Çok kez yazdım, bir türlü sorulmadı. Münafıklar bu kadar konu ediliyorken, neden benim sorum yer bulmuyor?" Allah Allah, yani münafıklar çok hayati bir konudur. Niye kızıyor ki bize kardeşimiz? Neslihan Hanım burada kızacak ne var? Ne güzel. "Münafıklar Altınçağ’da da bu hallerine devam edecekler mi? İman etmeyecek tek kişi kalmayacak ise, şu anki münafıkların durumu Altınçağ’da ne olacak?" Ben sana söyleyeyim, Allah'tan korkmayan, Hz. Mehdi (as)'dan korkacak. Münafığın nefesi kesilecek o devirde. Yani münafıklık yapamayacak. Yapamadığı için de bir eylem olmayacak. Sıkıysa yapsın zaten. Yapamaz. Hz Mehdi (as)'ın olağanüstü bir haber alma gücü olacak, olağanüstü. Hem fizik, hem metafizik. Yani nefes aldırmayacak, öyle bir konu olmaz. Onun için o devirde, herkes elini kolunu sallayarak, istediği gibi geziyor. Kimse kimseye kötülük edemiyor. Tabii ki zayıf insanlar vardır. Ama eylem yok. Eylem yapamayacaklar. Şeytan da olacak ama oturacak, değil mi? Yapacağı bir şey kalmıyor, inşaAllah. Ne anlatsın şeytan? Darwinizm'i anlatamaz, materyalizmi anlatamayacak, Marksizm'i anlatamaz, satanizmi anlatamaz. Anlatsa kimse dinlemez. Ne yapsın? Oturacak o da işte, inşaAllah. Bekleyecek, cehenneme gitme sırasını bekleyecek, inşaAllah.

SOHBET 19
18 AĞUSTOS 2010 HARUNYAHYA.TV

ALTUĞ BERKER: Dün çok önemli bir konudan bahsettiniz, her zaman bahsediyorsunuz, münafıkların sinsi taktikleri Hocam, elçilere yönelttikleri. Tenzih ederim Peygamberimiz (sav)'i, dini konuları, Allah'ı, hayatın gerçeklerini kavrayamadığını düşünüyorlar Peygamber (sav)'in, insanları iyi tanımadığını, dünyayı iyi tanımadığını düşünerek, sinsice, açıktan eleştiri yapmıyorlar ama düşünemediğini ima edici; evimiz açık diyerek, hava sıcak diyerek, böyle sinsice yıpratma taktiklerine giriyorlar. Tenzih ederim Peygamberimiz (sav)'i.

ADNAN OKTAR: Münafık şimdi dine bir bakıyor, olaylara, yani genel Müslümanların yapısına da bir bakıyor. "Burada ben menfaatim açısından, hedeflerim açısından neleri değerlendirebilirim?" diyor. Yani kullanabilecek çok şey buluyor. Çok çok fazla şey. Mesela cehd edecek, tebliğe gidilecek, Peygamber (sav) "hadi hazırlanın" diyor sabah erkenden. Şimdi "hayır, ben gitmiyorum" dese, olmayacağı belli. Ona böyle bir mukaddes bir bahane bulması gerekiyor. Kutsal bir amaç bulması gerekiyor, "ne olabilir?" diyor. Şimdi, "bilmiyorum diyebilirim" diyor, "savaşmayı bilmiyorum diyebilirim." "Daha da etkili ne olabilir?" diyor, "evdeki çoluk çocuğu söyleyeyim" diyor. Hatta dilenenler bile çocuk koyarlar yanına bir tane ki insanlar daha iyi acısın gibisinden. Aileye, anneye, mesela kadını dilendirirler, ondan sonra çocuğu dilendirirler. "En iyisi yine ben aileyi söyleyeyim de ondan netice alırım" diyor. Ama Peygamber (sav)'e de kinli, öfkeli. Öyle sinsi bir yöntem ki, şimdi evimiz açıkta deyince, Peygamber (sav) de tabii ki nezaketen Kuran ölçüsü içerisinde ona cevap vermesi gerekecek. "Evin açıkta ama diyecek, Müslümanlar da risk altında biliyorsun, tabii onların da durumu var ama" diyecek açıklama yapacak, yani Peygamber (sav)'e geçici de olsa bir konu çıkarttıracak, inşaAllah. Anlaşıldı mı? Ve izdifam, şüphe meydana getirttirecek. Yani Peygamber (sav)'in fark edemediği bir şeyi fark etmiş oluyor, haşa.

Şeytanın üslubu nasıl? Aynısı. Kuran'a baktığımızda şeytan da "ben daha önce fark ettim" diyor. Ama çok aptalca, ama fark ettiği iddiasında. O da diyor ki; "ben bir şey fark ettim" diyor. Yani şunu demek istiyor; "Ya Resulullah (sav) bir şey fark edemediniz, ben sizden daha akıllıyım" demeye getiriyor, haşa. Çift etki var; hem bahane, hem Peygamber (sav)'i yıpratma amacı var orada. O, şeytanın ilkasıyla yapıyor onu. Cenab-ı Allah da cevap veriyor, vahiyle cevap veriyor. Çünkü Peygamberimiz (sav) çok nezaketli, saygılı, nezih bir insan. Öyle şeylerde utanıyor, kızarıyor, mahçup edenler oluyor onlara şey yapmıyor. Şimdi normalde öyle diyen adam, Peygamber (sav)'e öyle dediğinde, mesela "ben savaşmayı bilmiyorum, evim açıkta" diyen adama, ben orada olsam uygun cevabı veririm, ikna ederim onu, inşaAllah. Anlatırsın çok detaylı. Bayağı iyi kavradığını da söyler, geri gelir. İnşaAllah. Ama Peygamberimiz (sav) nezih insan, inşaAllah. Onun için Allah hep vahiyle yardım ediyor. Hemen Cibril (as) geliyor, cevabını veriyor.

Şimdi Hz. Mehdi (as) devrinin münafıkları da pek azimli bir mücadele içinde, yani azgındırlar. Asrın teknolojisini, bilimsel imkanlarını kullanacaklardır. Bağlantı için, mesela interneti kullanır, telefon kullanıyor. Daha kapsamlı ve imkanları daha geniştir ahir zaman münafıklarının. O devirde kulaktan kulağa konuşarak fitne çıkarıyorlar. Ama Hz. Mehdi (as) devrinde olayın şiddetinde bir artma var, yani çapında artma var, inşaAllah. Hatta hadiste diyor ki Peygamber Efendimiz (sav), o kadar çok ki; "buğdaya dadanmış kurt gibidirler" diyor, Hz. Mehdi (as) devrinin münafıkları. Yani mesela, "buğdayların içini tek tek temizler ama yine kurtlanır buğday; yine temizler Hz. Mehdi (as), yine kurtalanır. Ama en sonunda tertemiz buğdaylar kalır. İşte onlar Hz. Mehdi (as) talebeleridir" diyor, inşaAllah. Ben devrimizin münafıklarının nasıl olacağını düşünüyorum, yani muhtemelen küfrü çok iyi kullanacaklar Hz. Mehdi (as)'a karşı. Sahte ihbarlarda bulunacaklar, mahkemeleri kullanacaklardır, polisi kullanacaklardır Hz. Mehdi (as)'a karşı. Küfürü ve sapkın görüşlü dini grupları kullanacaklardır. Sapkın mezhepleri, sapkın inançları kullanacaklardır. Masum Müslümanları, mazlum Müslümanları kandıracak bir propaganda yapacaklardır Müslümanların içerisinde; onların yanlış yolda olduğunu, hatalı yolda olduğunu, dolayısıyla inançlarında bir bozukluk olduğu yönünde bir propaganda yapacaklardır. Ama buna karşı Mehdiyetin mutlak zaferle sonuçlanacağını Peygamber Efendimiz (sav) belirtiyor.

Ama Peygamber Efendimiz (sav) zamanının münafıkları pek azılı ve acayip çirkefler ve gerizekalı gibidir aslında biraz da, psikopat karakterli. Peygamber (sav) sohbet ediyor; birisi çıkıyor sohbetten, adam onu siper ederek çıkıyor. Şimdi bu tam klasik gerizekalılık alameti. Yani şimdi doğuştan gerizekalı olmak o bir suç değildir, ama bu şeytani yönde gerizekalı. O, masumdur o. Allah öyle yaratmıştır. Ama bu, şeytanın etkisinde olduğu için aklı gitmiş. Dolayısıyla onu yapınca diğer münafıklar da, "ne zeki hareket etti ya" diyorlar, "muazzam yani." Münafık münafığın ahmaklığının farkına varmaz. Yani ahmakça bir koordinasyon vardır aralarında, bağlantı vardır. Çok başlıdır münafıklar, yani çok parçalara ayrılır, Kuran buna dikkat çekmiş. Yani tek bir topluluk halinde olmuyorlar, ama ayrılmazlar. Mesela küçük küçük böyle; kimisi böyle bir kurt topluluğu, kurtçuk topluluğu gibi, kimi böyle kene topluluğu gibi, kimi başka türlü böyle pislik böceği topluluğu gibi, küçük küçük topluluklar halinde yaşıyorlar. Ama kendi içlerinde de mücadele halindeler, bir savaş halinde olur münafıklar. Fakat amansız özellikleri çok enaniyetlidirler. Yani kendilerini çok beğenirler. Hepsinde takva iddiası vardır, çok mükemmel takva olduklarını iddia ederler.

SOHBET 20
22 AĞUSTOS 2010 HARUNYAHYA.TV

OKTAR BABUNA: Siz şeyi söylemiştiniz Hocam, cehd etmek istemediklerini. Onunla ilgili ayet okuyorum inşaAllah. Şeytandan Allah'a sığınırım, "Allah'ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup-kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek:"Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrayıp-anlasalardı." (Tevbe Suresi 81)

ADNAN OKTAR: Şimdi ayetin son kısmını anlattık, baş kısmını açıklamadık. O baş kısmını anlat.

OKTAR BABUNA: Evet, inşaAllah Hocam. "Allah'ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup-kalmalarına sevindiler"

ADNAN OKTAR: Allah'ın Resulü’ne, yani imama veyahut Hz. Mehdi (as)'a muhalif olarak. Şimdi asıl özelliği muhalif olmasıdır münafığın. Mesela beyaz mı dedin, siyah der. Siyah mı dedin, beyaz. İllaki aksilik yapacak. Enaniyetli olduğu için itaat etmeyecek ya, aksilik yaptığında o kendini daha üstün görür. Münafığın ana özelliklerinden bir tanesidir. Mesela sen dersin ki; "şuraya oturalım." "Yok, şuraya otursak daha iyi olur" der. Sen dersin ki; "kapı açık olsun. Yok kapansa daha iyi olur" der. Mesela tebliğ, dikkat edersen, cehd; ana hastalığını Kuran sürekli vurguluyor, görüyor musun? Ana hastalığı. Bütün sorunları budur. Yani ana, %90 sorunları budur. Kuran'da ağırlıklı olarak buna Cenab-ı Allah dikkat çekmiştir. "Oturup kalmalarına sevinirler." Oturmaya çok meraklıdır münafıklar. Otursun kalsın. Böyle kaya porsuğu gibi, uyuz kaya porsuğu gibi bir deliğe girsin, orada yaşasın. Ve isabetli hareket ettiğine kanaat ediyor. "Ne kadar iyi yaptım Müslümanların yanından giderek. Tam yerimi buldum. İstediğim gibi yiyor içiyorum, tehlike yok, bir şey yok. İzlenme ihtimalim yok, tutuklanma ihtimalim yok. İftirayla karşılaşmam, hakaret eden olmaz. Hiçbir tehlike yok, ne güzel burada oturuyorum" diyor. Halbuki tehlikenin taa göbeğinin ortasına girmiş. Cehennemin en dibine gidecek münafık inşaAllah. Bundan haberi yok.

Kuran'da münafıklara yönelik tehditin özellikle Müslümanlar tarafından çok iyi bilmesi lazım. Çünkü münafık zaten Kuran'ın tehdidinden etkilenmez. Biz bu münafık ayetlerini, münafıklar etkilensin de anlasın diye de anlatıyoruz, anlamazlar. Asıl Müslümanlar anlar. Müslüman ürperir, "aman Allah esirgesin" der, münafık gibi olmaktan. Çünkü hiç kimse için cennet garantisi yok biliyorsunuz. "Allah vermesin, ya münafıklarla aynı yere gidersem" diye Müslüman tir tir titrer, korkar, Allah'tan korkar. Münafıklardan da muazzam tiksinir, iğrenir. Allah iğrenelim onlardan diye ayeti anlatıyor. Müslümanlar iğrensin, bilsin, tiksinsin. Ne kadar aşağılık olduklarını görsünler, hırsla, tiksintiyle, yani imani bir hırs, imani bir kararlılıkla onlardan kalben nefret etsinler diye Allah söylüyor, inşaAllah.

"Selamünaleyküm Hocam. Kuran-ı Kerim'de mümin kadınların mümin erkeklerle evleneceği buyruluyor." Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berakatuhu. "Hz. Lut (as)'ın hanımının inanmayanlardan olması ve Firavun'un hanımının inananlardan olmasının bu ayetle ilgili hikmetini açıklar mısınız?"

Firavun'un hanımı, pislikten tiksinir gibi o aşağılık mahluktan tiksiniyordu. Evlilik kalmış mı burada? Hükmen devam ediyor. Kadın, en iğrenç pislikten daha iğrenç görüyor. En aşağılık mahluk olarak görüyor ve hiçbir şekilde onunla beraber yaşamıyor. Ama kim bilir o köpek tehdit mi ediyordu mübareği, değil mi? Baskı altında da tutuyor olabilir psikopat. Can korkusundan bir süre öyle evli kalmış olabilir. Yoksa kalben boşanmış kadın zaten. Aşağılık bir adamla bir kadın, tiksindiği, aşağılık bir mahlukla nasıl evli kalsın? Kalben boşandıktan sonra bir kadın, dilinde kalsa ne olur? Bitmiş. Tehditten dolayı kabul etmiş olabilir bir süre. Sonra Hz. Musa (as)'la gitti. Ama o kahpe Firavun'un onu sonra şehit ettiği söyleniyor, rivayette . Onu bulmuş Hz. Musa (as)'la gidince, adamlarını herhalde gönderdi. Suikast sonucu şehit etmiştir annemizi inşaAllah. Mesela bak, çekindiği şeyle karşılaşmış, görüyor musunuz? Psikopat adam, orada kanun, hukuk yok.

Hz. Lut (as)'ın da hanımı, gizlemiştir kadın. Münafık olur gizler, bilemezsin ki. Haysiyetsizdir, cibiliyetsizdir, namussuzdur anlayamaz. İlla anlaşılacak diye bir şey yoktur. Münafık gizli bir mahluk, bilinmiyor. Hz. Lut (as) onun dinsiz, imansız, ahlaksız, aşağılık olduğunu bile bile gider evlenir mi onunla? Kim bilir nasıl bir münafık üslupla geldi, evliya gibi gelmiştir. Allah'tan, dinden bahsederek, namaz kılarak, işte "ben şöyle namusluyum, böyle iyiyim, böyle efendiyim, şöyle sana sadığım, böyle bağlıyım" diye konuşmuştur. O da Peygamber olduğu için hüsn-ü zan etmiştir, almıştır, ne bilsin, değil mi? Vahiy gerekir, bilemez. Sonra kadın psikopatlığını ortaya çıkartıyor. Allah da belasını veriyor, değil mi?

... Münafık bilinçaltı açıklanmadı mı, münafıklar çok rahat hareket edebiliyor. Mesela karaktersiz insanlar da, eğer bilinçaltı açıklanmazsa çok rahat hareket edebiliyor. O bilinçaltı açıklandıktan sonra çok utanıyorlar. Fakat münafık utanmaz. Münafığın utanması olmaz. Kalbinde hastalık olanın utanması olur, o utanıyor hakikaten. Yine bir yol arar, devam eder de hasta olduğu için, fakat münafık utanmaz.

5 / total 10
Harun Yahya'nın Münafıklıkla Mücadelenin Önemi kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."